Двенадесета научна конференция с международно участие
  "КОСМОС ЕКОЛОГИЯ СИГУРНОСТ" 
SES 2016

София, 2 - 4 ноември 2016 г.