ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

Виртуалният университет за млади учении (ВУ) е създаден с цел организиране обучението на български и чуждестранни млади учени в областта на съвременните аерокосмически технологии, които намират приложение в електрониката, телекомуникациите, геофизиката, метеорологията, екологията и други области. 

Мисията на ВУ е свързана с обучение на млади хора (студенти от горните курсове, магистри), които са готови да заемат водещи позиции както в академичните среди, така и в индустрията, и извършване на научни изследвания, адекватни на обществените потребности в условията на засилена конкурентност в икономиката. 

Цели:

  • провеждане на дистанционни занятия със студенти от горните курсове, магистри в България и в чужбина в областта на съвременните аерокосмически технологии с цел развитие на творческите им способности и последващо постъпване като докторанти в ИКИТ-БАН;
  • оказване помощ на млади учени за провеждане на самостоятелни научни изследвания в избраната област;
  • дистанционна подготовка на висококвалифицирани специалисти чрез следдипломна специализация в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите, другите съвременни аерокосмически системи и технологии.

Основни задачи: 

  • създаване на високотехнологична креативна среда, екип от съмишленици от различни поколения, включително специалисти с международна репутация и предоставяне на възможност за постоянен трансфер на знания;
  • осигуряване на условия млади учени да извършват изследователска работа на съвременно ниво;
  • организиране на виртуални научни семинари и конференции на млади учени по тематиката на ИКИТ-БАН;
  • провеждане на рекламни кампании сред младите хора в България и в чужбина с цел кандидатстване за доктурантура в ИКИТ-БАН, редовно и задочно обучение или със самостоятелна форма на подготовка;
  • организиране на европейско и международно сътрудничество в научните изследвания и дейността на млади учени, работещи в областта на аерокосмическите системи и технологии;
  • провеждане на дистанционни занятия по български език за хора с български произход, живеещи зад граница, с цел кандидатстване за доктурантура в ИКИТ-БАН, редовно или задочно обучение.

Обучението във Виртуалния университет се води на български, руски и английски език. Занятията започват на 1 октомври. Индивидуални консултации се осъществяват през цялата година. 

Заплащането се определя в съответствие с българското законодателство, при предварителна договореност.